Privacy statement

Schrijf je rijk gebruikt persoonlijke gegevens die je invult op het contactformulier op schrijfjerijk.nl puur voor het opnemen en onderhouden van contact. Ik gebruik ze niet voor andere doeleinden: ik stel de gegevens van bezoekers van mijn website niet ter beschikking aan derden. Ik registreer geen bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Je bericht komt terecht in mijn e-mailarchief. Daar bewaar ik het zolang als nodig of redelijk is om je te beantwoorden of van dienst te kunnen zijn.